Prescrierea datoriilor o boală lungă ce trebuie evitată

Please specify the table ID

Prescrierea datoriilor poate fi o soluție dacă nu puteți face față plăților la creditele contractate.

Disponibilizările sau diminuarea salariilor sunt unele dintre motivele ce duc la imposibilitatea persoanelor de a-şi plăti ratele lunare la credite. Creditorul face eforturi să-şi recupereze banii, şi în lipsa altor opţiuni, apelează la executarea silită.

Prescrierea datoriilorO cauză importantă a creşterii restanţelor la credite a fost fluctuaţia valutară a CHF (a francului elveţian) şi în anul 2014, din cauza numărului foarte mare de credite restante, s-au găsit soluţii pentru convertirea creditelor în altă monedă. Astfel, situaţia restanţelor la credite s-a îmbunătăţit.

Conform statisticilor:

Dată calendaristică Curs valutar CHF Restanțe credite (miliarde lei)
Decembrie 2010 3.4211 0.83
Decembrie 2011 3.5528 1.47
Decembrie 2012 3.6681 2.08
Decembrie 2013 3.6564 2.29
Decembrie 2014 3.7273 1.73

„Prescrierea datoriilor este o portiță de salvare a debitorului (celui ce împrumută). După trecerea unei anumite perioade de timp, debitorul nu mai poate fi obligat să plătească datoriile deoarece, practic, dreptul de acțiune împotriva debitorului se prescrie, adică datornicul nu mai poate fi executat silit”

Termenul în care apare prescrierea datoriilor

Termenul de timp în care poate să apară prescrierea datoriilor este de 3 ani și, conform articolului 706, aliniat (2) din Codul de procedură civilă (republicat în 10 aprilie 2015), termenul de prescripție începe să curgă de la data când se naște dreptul de a obține executarea silită. Dreptul de a se cere executarea silită se naște fie conform contractului, fie, conform legilor bancare, la 60 de zile de la plata ultimei rate lunare. Altfel spus, împrumutații pot invoca prescripția împotriva creditorului care nu a efectuat nici un demers pentru recuperarea sumelor restante în termenul de 3 ani și 60 de zile de la ultima plată voluntară a debitorului.

Termenul de prescrierea datoriilor se determină, potrivit regulilor de calcul al termenelor procedurale prevăzute de Cod de procedura civilă, astfel:

 • termenele pe zile se calculează pe zile libere, reintrând în socoteală nici ziua când a început să curgă, nici ziua când s-a sfârșit termenul
 • termenele pe ani, luni sau săptămâni se sfârșesc în ziua anului, lunii sau săptămânii corespunzătoare zilei de pornire
 • termenul care, începând la 29, 30 sau 31 ale lunii, se sfârșește într-o lună care nu are o asemenea zi, se va socoti împlinit în ziua cea din urmă a lunii;
 • termenul care se sfârșește într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat, se va prelungi până la sfârșitul primei zile de lucru următoare.

Întreruperea termenului de prescripție poate avea loc, conform articolului 709 aliniat (1) din Codul de procedura civilă, în următoarele cazuri:

 1. Debitorul efectuează plata voluntară a obligației prevăzute în titlul executoriu (contract credit)
 2. Pe data depunerii cererii de executare, însoțită de titlul executoriu (termenul este întrerupt pe durata desfășurării executării silite)

Invocarea circumstanței de prescrierea datoriilor

„Dacă se depune o cerere de executare silită după depășirea termenului în care are loc prescrierea datoriilor, debitorul poate invoca, făcând contestație la executare, că termenul de prescripție a dreptului de a cere executare silită s-a împlinit și, drept urmare, executarea silită va înceta. Instanța poate dispune anularea întregii executări silite având în vedere constatarea intervenirii prescripției asupra sumelor executate.”

Conform sistemului juridic, prescripția nu se operează din oficiu, ci doar la cerere. Adică debitorul, dacă nu este vigilent, poate plăti sumele restante prescrise dacă nu formulează o acțiune în instanță prin care să conteste executarea silită inițiată de creditor. Acțiunea de contestație la executare trebuie efectuată până la decizia definitivă de executare silită.”

Bunuri executate silit în anumite condiții înainte de prescrierea datoriilor

În caz de executare silită, se poate pune poprire pe venituri și pe conturi bancare sau se pot executa orice bunuri deținute de debitor însă, conform Codului de procedură civilă, numai în cadrul unor anumite limite:

 1. Salariile și multe alte venituri periodice realizate din salarii, pensiile acordate prin sistemul asigurărilor sociale, precum și alte sume care se plătesc periodic debitorului (ca de exemplu ajutoarele pentru o anumită incapacitate temporară de muncă, compensația care este acordată salariaților în caz de reziliere a contractului individual de muncă, sumele care sunt cuvenite șomerilor) și sunt destinate asigurării mijloacelor necesare de existenta, pot fi urmărite doar până la o treime din venitul lunar net. Însă, dacă sunt mai multe urmăriri asupra aceleași sume, executarea nu poate depăși mai mult de jumătate din venitul total lunar net al debitorului, indiferent de natura creanțelor. Veniturile din muncă a căror valoare este mai mică decât salariul minim net pe economie pot fi urmărite numai asupra parții ce depășește jumătate din acest total.
 2. Casele, anumite apartamente, unele terenuri pot fi executate silit chiar dacă este vorba de un credit fără garanție imobiliară
 3. Bunurile mobile pot fi executate silit însă, dacă ele servesc la exercitarea ocupației debitorului, pot fi executate silit doar în cazul în care nu există alte bunuri urmăribile pentru acel debitor
 4. În cazul debitorilor ce lucrează în agricultură, nu pot fi urmărite, în măsura necesară continuării lucrărilor în agricultură, inventarul agricol, inclusiv animalele de muncă, furajele pentru aceste animale și semințele pentru cultura pământului, cu excepția situației în care asupra acestor bunuri există un drept de gaj sau privilegiu pentru garantarea creanței

Co-debitorul sau girantul creditului se supun acelorași reguli privind executarea silită”

Bunuri ce nu pot fi supuse executării silite

Potrivit Codului de procedură civilă, NU pot fi supuse executării civile următoarele:

 1. bunurile de uz personal sau casnic strict necesare debitorului și familiei sale
 2. obiectele care sunt de cult religios
 3. dacă debitorul se ocupă în mod exclusiv cu agricultura: alimentele necesare debitorului și familiei sale pe o perioadă de două luni, alimentele care sunt necesare până la noua recoltă, animalele destinate obținerii mijloacelor de existentă și furajele care sunt necesare pentru animale până la noua recoltă;
 4. alocațiile de stat și indemnizațiile pentru copii
 5. ajutoarele și subsidiile pentru îngrijirea copilului bolnav
 6. ajutoarele pentru perioada de maternitate
 7. ajutoarele care sunt acordate în caz de deces
 8. bursele de studii acordate care sunt de stat

Ați plătit o datorie al cărei termen s-a prescris. Se mai poate face ceva?

Dacă, în mod voluntar şi indiferent de motive, aţi achitat o datorie prescrisă, plata va fi valabilă. Chiar dacă s-a împlinit termenul de prescripţie, daaar NU mai beneficiaţi de dreptul de restituire. Potrivit legii, debitorul nu mai are dreptul de a solicita creditorului restituirea banilor.

Lasă un comentariu