Prescrierea datoriilor o boală lungă

Prescrierea datoriilor poate fi o soluție dacă nu puteți face față plăților la creditele contratate

prescrierea datoriilor

Disponibilizările sau diminuarea salariilor sunt unele dintre motivele ce duc la imposibilitatea persoanelor de a-şi plăti ratele lunare la credite. Creditorul face eforturi să-şi recupereze banii, şi în lipsa altor opţiuni, apelează la executarea silită.

 •  
 • Telecredit
 • 1.2% zipe zi
 • Maxim 2000 Lei
 • Acordare rapidă
 • Fără să ieșim din casă
 • Maxim 30 zile
 •  
 • Ferratum
 • 0%
 • Până la 5000 RON
 • Oferte dobândă 0%
 • credit până la 1400 RON gratis
 • Maxim 45 zile
 •  
 • Mindi
 • Începând cu 0%
 • 100 până la 2900 RON
 • Acordare în câteva minute
 • Primul credit gratis (max. 1100 RON)
 • 30 zile care se pot prelungi

O cauză importantă a creşterii restanţelor la credite a fost fluctuaţia valutară a CHF (a francului elveţian) şi în anul 2014, din cauza numărului foarte mare de credite restante, s-au găsit soluţii pentru convertirea creditelor în altă monedă. Astfel, situaţia restanţelor la credite s-a îmbunătăţit.

Conform statisticilor:

Dată calendaristicăCurs valutar CHFRestanţe credite (miliarde lei)
Decembrie 20103.42110.83
Decembrie 20113.55281.47
Decembrie 20123.66812.08
Decembrie 20133.65642.29
Decembrie 20143.72731.73

„Prescrierea datoriilor este o portiţă de salvare a debitorului (celui ce împrumută). După trecerea unei anumite perioade de timp, debitorul nu mai poate fi obligat să plătească datoriile deoarece, practic, dreptul de acţiune împotriva debitorului se prescrie, adică datornicul nu mai poate fi executat silit”

Termenul în care apare prescrierea datoriilor

Termenul de timp în care poate să apară prescrierea datoriilor este de 3 ani şi, conform articolului 706, aliniat (2) din Codul de procedură civilă (republicat în 10 aprilie 2015), termenul de prescripție începe să curgă de la data când se naște dreptul de a obține executarea silită. Dreptul de a se cere executarea silită se naşte fie conform contractului, fie, conform legilor bancare, la 60 de zile de la plata ultimei rate lunare. Altfel spus, împrumutaţii pot invoca prescripţia împotriva creditorului care nu a efectuat nici un demers pentru recuperarea sumelor restante în termenul de 3 ani şi 60 zile de la ultima plată voluntară a debitorului.

Termenul de prescrierea datoriilor se determină, potrivit regulilor de calcul al termenelor procedurale prevăzute de Cod de procedura civilă, astfel:

 • termenele pe zile se calculează pe zile libere, neintrând în socoteală nici ziua când a început să curga, nici ziua când s-a sfârşit termenul
 • termenele pe ani, luni sau săptămâni se sfârşesc în ziua anului, lunii sau săptămânii corespunzatoare zilei de pornire
 • termenul care, începând la 29, 30 sau 31 ale lunii, se sfârşeşte într-o lună care nu are o asemenea zi, se va socoti împlinit în ziua cea din urmă a lunii;
 • termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat, se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru urmatoare.

Întreruperea termenului de prescripţie poate avea loc, conform articolului 709 aliniat (1) din Codul de procedura civilă, în următoarele cazuri:

 1. Debitorul efectuează plata voluntară a obligaţiei prevăzute în titlul executoriu (contract credit)
 2. Pe data depunerii cererii de executare, însoţită de titlul executoriu (termenul este întrerupt pe durata desfăşurării executării silite)

Invocarea circumstanței de prescrierea datoriilor

„Dacă se depune o cerere de executare silită după depăşirea termenului în care are loc prescrierea datoriilor, debitorul poate invoca, făcând contestaţie la executare, că termenul de prescripţie a dreptului de a cere executare silită s-a împlinit şi, drept urmare, executarea silită va înceta. Instanţa poate dispune anularea întregii executări silite având în vedere constatarea intervenirii prescripţiei aupra sumelor executate.”

„Conform sistemului juridic, prescripţia nu se operează din oficiu, ci doar la cerere. Adică debitorul, dacă nu este vigilent, poate plăti sumele restante prescrise dacă nu formulează o acţiune în instanţă prin care să conteste executarea silită iniţiată de creditor. Acţiunea de contestaţie la executare trebuie efectuată până la decizia definitivă de executare silită.”

Bunuri executate silit în anumite condiţii înainte de prescrierea datoriilor

În caz de executare silită, se poate pune poprire pe venituri şi pe conturi bancare sau se pot executa orice bunuri deţinute de debitor însă, conform Codului de procedură civilă, numai în cadrul unor anumite limite:

 1. Salariile şi multe alte venituri periodice realizate din salarii, pensiile acordate prin sistemul asigurărilor sociale, precum şi alte sume care se plătesc periodic debitorului (ca de exemplu ajutoarele pentru o anumită incapacitate temporară de muncă, compensaţia care este acordată salariaţilor în caz de reziliere a contractului individual de muncă, sumele care sunt cuvenite şomerilor) şi sunt destinate asigurării mijloacelor necesare de existenta, pot fi urmarite doar până la o treime din venitul lunar net. Însă, dacă sunt mai multe urmăriri asupra aceleiaşi sume, executarea nu poate depăşi mai mult de jumătate din venitul total lunar net al debitorului, indiferent de natura creanţelor. Veniturile din muncă a căror valoare este mai mică decât salariul minim net pe economie pot fi urmărite numai asupra părţii ce depăşeşte jumătate din acest total.
 2. Casele, anumite apartamente, unele terenuri pot fi executate silit chiar dacă este vorba de un credit fără garanţie imobiliară
 3. Bunurile mobile pot fi executate silit însă, dacă ele servesc la exercitarea ocupaţiei debitorului, pot fi executate silit doar în cazul în care nu există alte bunuri urmăribile pentru acel debitor
 4. În cazul debitorilor ce lucrează în agricultură, nu pot fi urmărite, în măsura necesară continuării lucrărilor în agricultură, inventarul agricol, inclusiv animalele de muncă, furajele pentru aceste animale şi seminţele pentru cultura pământului, cu excepţia situaţiei în care asupra acestor bunuri există un drept de gaj sau privilegiu pentru garantarea creanţei

Co-debitorul sau girantul creditului se supun acelorasi reguli privind executarea silită”

Bunuri ce nu pot fi supuse executării silite

Potrivit Codului de procedură civilă, NU pot fi supuse executării civile următoarele:

 1. bunurile de uz personal sau casnic strict necesare debitorului şi familiei sale
 2. obiectele care sunt de cult religios
 3. dacă debitorul se ocupă în mod exclusiv cu agricultura: alimentele necesare debitorului şi familiei sale pe o perioadă de două luni, alimentele care sunt necesare până la noua recoltă, animalele destinate obţinerii mijloacelor de existenţă şi furajele care sunt necesare pentru animale până la noua recoltă;
 4. alocaţiile de stat şi indemnizaţiile pentru copii
 5. ajutoarele și subsidiile pentru îngrijirea copilului bolnav
 6. ajutoarele pentru perioada de maternitate
 7. ajutoarele care sunt acordate în caz de deces
 8. bursele de studii acordate care sunt de stat

Aţi plătit o datorie al cărei termen s-a prescris. Se mai poate face ceva?

Dacă, în mod voluntar şi indiferent de motive, aţi achitat o datorie prescrisă, plata va fi valabilă, chiar dacă s-a împlinit termenul de prescripţie, daaar NU mai beneficiaţi de dreptul de restituire. Potrivit legii, debitorul nu mai are dreptul de a solicita creditorului restituirea banilor.

Lasă un răspuns