Renunție

Renunţie

Nu se oferă garanţii

Acest site este oferit “ca atare”, fără nici o reprezentări sau garanții, explicite sau implicite. imprumut.org nu face declarații sau garanții cu privire la acest site web sau a informațiilor și materialelor furnizate pe acest site.

Fără a aduce atingere caracterului general al alineatului precedent, imprumut.org nu garantează că:

 acest site va fi în mod constant disponibile, sau disponibile in general; sau
 informațiile de pe acest site sunt complete, adevărate, exacte sau ca nu induc în eroare.

Nimic de pe acest site constituie, sau este menit să constituie, consiliere de orice fel. [Dacă aveți nevoie de sfaturi cu privire la orice [legal, financiar sau medical] contează ar trebui sa consultaţi un profesionist adecvat.]

Limitările răspunderii

imprumut.org nu va fi de natură să vă (dacă în conformitate cu legislația contractului, legea de prejudicii sau altfel), în ceea ce privește conținutul de, sau utilizarea, sau altfel în legătură cu acest site:

 [în măsura în care site-ul este oferit gratuit pentru a-, pentru orice pierderi directe;]
 pentru orice pierderi indirecte, speciale sau de consecință; sau
 pentru orice pierderi de afaceri, pierderea de venituri, profituri sau venituri, economii anticipate, pierderi de contracte sau relaţii de afaceri, pierderea reputației sau a fondului comercial, sau pierderea sau coruperea de informații sau date.

Aceste limitări de răspundere se aplică chiar dacă imprumut.org a fost informat în mod expres de pierderea potențială.

Excepții

Nimic din aceasta renuntie va exclude sau limita orice garanție implicită de lege care ar fi ilegal să exclude sau limita; și nimic în acesata renuntie va exclude sau limita răspunderea noastră în legătură cu orice:

 deces sau vătămare corporală cauzate de neglijența noastră;
 fraudă sau denaturare frauduloasă din partea imprumut.org; sau
 chestiune care ar fi ilegal sau ilegale pentru imprumut.org a exclude sau limita, sau pentru a încerca sau pretinde a exclude sau limita, răspunderea sa.

Caracter rezonabil

Prin utilizarea acestui site, sunteţi de acord ca excluderile și limitările de răspundere prevăzute în acest site renuntie sunt rezonabile.

Dacă nu cred că sunt rezonabile, nu trebuie să utilizați acest site.

Alte partide

[Accepţi ca, ca o entitate cu răspundere limitată, imprumut.org are un interes în a limita răspunderea personală a asociaților și angajaților săi. Sunteți de acord că nu veți aduce nici o pretenție personal împotriva ofițerilor noștri sau angajații cu privire la orice pierderi voi suferi în legătură cu site-ul.]

[Fără a aduce atingere paragrafului de mai sus,] sunteți de acord că limitările de garanţii si răspunderea prevăzute în acest site renuntie va proteja noastre ofițerii, angajații, agenții, filiale, succesorii, cesionarii și sub-contractori, precum și imprumut.org.

Prevederile ne-aplicabile

Dacă o prevedere a acestui site renuntie este, sau se dovedește a fi, inaplicabilă în conformitate cu legislația aplicabilă, care nu va afecta aplicabilitatea celorlalte dispoziții ale acestei renuntie.