Termeni și Condiții de Utilizare

Introducere

Acești termeni și condiții guvernează utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web; Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu aceşti termeni si condiţii in totalitate. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții sau orice parte a acestor Termeni și Condiții, nu trebuie să utilizați acest site.

[Trebuie sa fii cel putin [13] de ani pentru a utiliza acest site. Prin utilizarea acestui site [i de acord cu aceşti termeni si condiţii] vă garantați că sunteți cel puțin [13] de ani.]

[Acest site foloseşte cookie-uri. Prin utilizarea acestui site și de acord cu aceşti termeni si condiţii, sunteți de acord cu utilizarea de cookie-uri, în conformitate cu termenii politica noastră de confidențialitate.

Licență de utilizare a website-

Dacă nu se specifică altfel, imprumut.org și / sau licențiatorii săi dețin drepturile de proprietate intelectuală în site-ul și materialele de pe site-ul. Sub rezerva licența de mai jos, toate aceste drepturi de proprietate intelectuală sunt rezervate.

Puteți vizualiza, descărca numai în scopuri cache, și pagini de imprimare de pe site-ul pentru uz personal, sub rezerva restricțiilor prevăzute în continuare și în altă parte în acești termeni și condiții.

Trebuie să nu:

• republicarea material de pe acest site (inclusiv republicarea pe un alt site web);
• vinde, închiria sau materiale sub-licență de pe site-ul;
• arată orice material de pe site-ul în public;
• reproduce, duplica, copia sau altfel exploata material de pe acest site pentru un scop comercial;
• edita sau a modifica orice material de pe site-ul; sau
• redistribui material de pe acest SITE
De utilizare acceptabilă

Nu trebuie să utilizați acest site, în orice mod care provoacă sau poate provoca, daune pe site-ul sau deprecierea disponibilitatea sau accesibilitatea site-ului; sau în orice mod care este ilegal, ilegal, fraudulos sau dăunătoare, sau în legătură cu orice scop sau activitate ilegală, ilegale, frauduloase sau dăunătoare.

Nu trebuie să utilizați acest site pentru a copia, magazin, gazdă, transmite, trimite, utilizarea, publicarea sau distribui orice material care constă din (sau este legată de) orice spyware, virus de computer, cal troian, vierme, logger apăsare de tastă, rootkit sau alte program de calculator rău intenționat.

Nu trebuie să efectueze activități sistematice sau automate de colectare a datelor (inclusiv, dar fără a se limita decopertarea, data mining, extragere de date și recoltarea de date), sau în legătură cu acest site fara acordul nostru expres scris.

Nu trebuie să utilizați acest site pentru a transmite sau a trimite comunicări comerciale nesolicitate.

Nu trebuie să utilizați acest site pentru orice scopuri legate de marketing fără acordul nostru expres în scris.

Acces interzis

Accesul la anumite zone ale acestui site este restricționat. imprumut.org rezerva dreptul de a restricţiona accesul la [Other] domenii ale acestui site, sau într-adevăr, acest întreg site, la discreția noastră.

Dacă vă oferim cu un ID de utilizator și o parolă pentru a vă permite să accesați zonele cu acces restricționat ale acestui site sau alt conţinut sau servicii, trebuie să vă asigurați că ID-ul de utilizator și parola sunt păstrate confidențiale.

S-ar putea dezactiva ID-ul de utilizator și parola la discreţia noastră, fara preaviz sau explicații.

Conținut utilizator

În acești termeni și condiții, “conținutul dvs. de utilizator” înseamnă un material (inclusiv, dar fără a se limita texte, imagini, materiale audio, materiale video și materiale audiovizuale) pe care le trimiteți la acest site, în orice scop.

Tu acorda imprumut.org o la nivel mondial, irevocabil, scutită de redevențe, non-exclusiv de a folosi, reproduce, adapta, publica, traduce și distribui conținutul dvs. de utilizator în orice mass-media existente sau viitoare. Puteți, de asemenea ne acorde dreptul de a sub-licență aceste drepturi, și dreptul de a introduce o acțiune în încălcare a acestor drepturi.

Conținut de utilizator nu trebuie să fie ilegal sau ilegale, nu trebuie să încalce drepturile legale ale unei terţe parti, si nu trebuie sa fie capabil de a da naștere la o acțiune în justiție împotriva ta dacă sau o terță parte (în fiecare caz în conformitate cu orice lege aplicabilă).

Nu trebuie să prezinte nici un conținut de utilizator pe site-ul care este sau a fost vreodată obiectul nici unei proceduri judiciare în pericol sau reale sau alte plângeri similare.

imprumut.org își rezervă dreptul de a modifica sau elimina orice material prezentat la acest site, sau stocate pe serverele noastre, sau găzduite sau publicate pe acest site.
Nu se oferă garanţii

Acest site este oferit “ca atare”, fără nici o reprezentări sau garanții, explicite sau implicite. imprumut.org nu face declarații sau garanții cu privire la acest site web sau a informațiilor și materialelor furnizate pe acest site.

Fără a aduce atingere caracterului general al paragrafului anterior, noi nu garantează ca:

 acest site va fi în mod constant disponibile, sau disponibile la toate; sau
 informațiile de pe acest site sunt complete, adevărate, exacte sau non-induce în eroare.

Nimic de pe acest site constituie, sau este menit să constituie, consiliere de orice fel. [Dacă aveți nevoie de sfaturi cu privire la orice [legal, financiar sau medical] contează ar trebui sa consultaţi un profesionist adecvat.]

Limitările răspunderii

imprumut.org nu va fi de natură să vă (dacă în conformitate cu legislația de contact, legea de prejudicii sau altfel), în ceea ce privește conținutul, sau utilizarea, sau în alt mod în legătură cu acest site:

 [în măsura în care site-ul este oferit gratuit pentru a-, pentru orice pierderi directe;]
 pentru orice pierderi indirecte, speciale sau de consecință; sau
 pentru orice pierderi de afaceri, pierderea de venituri, profituri sau venituri, economii anticipate, pierderi de contracte sau relaţii de afaceri, pierderea reputației sau a fondului comercial, sau pierderea sau coruperea de informații sau date.

Aceste limitări de răspundere se aplică chiar dacă imprumut.org a fost informat în mod expres de pierderea potențială.

Excepții

Nimic din acest site disclaimer va exclude sau limita orice garanție implicită de lege care ar fi ilegal să exclude sau limita; și nimic în acest site disclaimer va exclude sau limita răspunderea noastră în legătură cu orice:

 deces sau vătămare corporală cauzate de neglijența noastră;
 fraudă sau denaturare frauduloasă din partea imprumut.org; sau
 chestiune care ar fi ilegal sau ilegale pentru imprumut.org a exclude sau limita, sau pentru a încerca sau pretinde a exclude sau limita, răspunderea sa.

Caracter rezonabil

Prin utilizarea acestui site, sunteţi de acord ca excluderile și limitările de răspundere prevăzute în acest site disclaimer sunt rezonabile.

Dacă nu cred că sunt rezonabile, nu trebuie să utilizați acest site.

Alte partide

[Accepţi ca, ca o entitate cu răspundere limitată, imprumut.org are un interes în a limita răspunderea personală a asociaților și angajaților săi. Sunteți de acord că nu veți aduce nici o pretenție personal împotriva ofițerilor noștri sau angajații cu privire la orice pierderi voi suferi în legătură cu site-ul.]

[Fără a aduce atingere paragrafului de mai sus,] sunteți de acord că limitările de garantii si răspunderea prevăzute în acest site disclaimer va proteja noastre ofițerii, angajații, agenții, filiale, succesorii, cesionarii și sub-contractori, precum și imprumut.org .

Prevederile ne-aplicabile

Dacă o prevedere a acestui site disclaimer este, sau se dovedește a fi, inaplicabilă în conformitate cu legislația aplicabilă, care nu va afecta aplicabilitatea celorlalte dispoziții ale acestui site disclaimer.

Indemnizație

Tu despăgubi prezenta imprumut.org și se angajează să păstreze imprumut.org compenseze orice pierderi, daune, costuri, datorii și cheltuieli (inclusiv, fără limitare de protecție juridică și sumele plătite de imprumut.org unui terț în soluționare a unei cereri sau dispute cu privire la sfatul consilierilor noastre juridice) suportate sau suferite de imprumut.org rezultă din orice încălcare de către dumneavoastră a oricărei prevederi a acestor termeni și condiții [, sau care decurg din orice pretenție pe care le-ați încălcat orice prevedere a acestor termeni si condiţii].

Încălcări ale acestor termeni si condiţii

Fără a aduce atingere altor drepturi noastre sub acești termeni și condiții, în cazul în care ați încălcat acești termeni și condiții în orice mod, imprumut.org poate lua măsurile pe care le consideră adecvate imprumut.org de a face cu încălcarea, inclusiv suspendarea accesului pe site-ul, care interzice tine de accesarea site-ului, blocarea calculatoare folosind adresa IP de la accesarea site-ului, contactați furnizorul dvs. de servicii de internet pentru a solicita ca acestea să blocheze accesul la site-ul și / sau punerea procedurilor judiciare împotriva ta.

Variație

imprumut.org poate revizui aceşti termeni si condiţii de timp pentru a-timp. Termeni și condiții revizuite se vor aplica la utilizarea acestui site de la data publicării termenii și condițiile revizuite pe acest site. Vă rugăm să verificați această pagină periodic pentru a vă asigura că sunt familiarizați cu versiunea curentă.

Cesiune

imprumut.org poate transfera, sub-contract sau în alt mod a face cu drepturile și / sau obligațiile noastre în temeiul acestor Termeni și Condiții fără notificarea dumneavoastră sau obținerea consimțământul dumneavoastră.

Nu puteți transfera, sub-contract sau în alt mod a face cu drepturile și / sau obligațiile dumneavoastră în temeiul acestor Termeni și Condiții.

Nulitate

În cazul în care o dispoziție a acestor termeni si condiţii este determinată de o instanță sau altă autoritate competentă să fie ilegală și / sau inaplicabila, celelalte prevederi vor rămâne în vigoare. Daca orice prevedere ilegală și / sau inaplicabilă ar fi legală sau executorie dacă o parte din ea au fost șterse, acea parte va fi considerată a fi șterse, iar restul dispoziției va continua în vigoare.

Întregul acord

Acești termeni și condiții constituie întregul acord între dumneavoastră și imprumut.org în legătură cu utilizarea de către dvs. a acestui site, și înlocuiesc toate acordurile anterioare cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a acestui site.

Detalii noastre

Puteți contacta prin e-mail aici