Conceptul de împrumut în general și în particular

Un împrumut este o operațiune financiară de un singur serviciu și de considerații multiple. În ea, o parte (denumită creditor) oferă o sumă de bani (C 0) la altul (denumit împrumutatul), care primește și este de acord să ramburseze capitalul împrumutat la expirarea termenului (s) și a fost de acord (e) și să plătească oarecare dobândă (tarif pentru utilizarea capitalului împrumutat), în scadențele specificate conform contractului.

Table data is missing or you forget to save data.

Operațiunea de rambursare este distribuită periodic împreună cu rambursarea sumei principale (C 0), împreună cu dobânzile care se înregistrează pe perioada a respectivului împrumut.  Plăți periodice efectuate de către debitor sunt, prin urmare destinate să ramburseze, rezilia sau rambursa capitalul inițial. Acest lucru justifică numele de amortizare.

1.1. Sistemele principale de împrumut și de rambursare

În funcție de scopul pentru care termenii amortizativi sunt destinați pot admite interpretări diferite de rambursare, care se regăsesc, în diferite moduri de realizare a amortizării (rambursării) capitalușui inițial este ceea ce se numește “sistem de amortizare” sau “sistem de rambursare “a împrumutului.

a) Rambursabile prin o plată unică la sfârșitul operației de creditare.

 • Nici o plată periodică de sub formă de dobânzi: împrumut simplu.
 • Cu plata dobânzii periodice: sistemul american.

b) Împrumuturi rambursabile printr-o serie de plăți periodice care constituie venituri, care este, divizarea principalul în mai multe tranșe (rate de rambursare) cu scadențe periodice, care sunt plătite împreună cu dobânda, formând termeni de amortizare.

În funcție de cantitate, putem distinge următoarele cazuri:

 • Termeni de amortizare constanți.
 • Termeni amortizativi variabili:
  • Taxă de amortizare constantă
  • Termeni amortizativi variabili cu progresie geometrică.
  • Termeni amortizativivariabili cu progresie aritmetică.
Table data is missing or you forget to save data.

Toate acestea indiferent dacă dobânda este plătită cu o frecvență sau alta, indiferent dacă este fixa sau variabila, sau dacă se de plătește în avans sau la sfârșitul fiecărei perioade.

Studiind evoluția datoriei restante arată că ea crește în fiecare dintre perioadele în care operațiunea se împarte ajungând să scadă la sfârșitul acestuia, ca urmare a liquidării termenului de amortizare.

Apar, așadar, două mișcări contrastante în fiecare dintre perioade: unul de creștere ca urmare a dobânzii generate și o reducere a termenului pentru plata amortizativă a respectivului împrumut. Ca global al acestor două mișcări dă variația totală a datoriilor restante la sfârșitul perioadei. Această modificare va reduce datoria în cazul în care termenul amortizativ va fi mai mare decât dobânda câștigată în perioada respectivă și va genera creștere a datoriei, în caz contrar. În cazul în care cantitatea termenului de amortizare se potrivește cu rata dobânzii nu va fi nici o schimbare în datorii.

Graficul evoluției datoriei restante privind un împrumut și plățile efectuate pe parcursul a trei perioade este după cum urmează:

Graficul evoluției datoriei restante privind un împrumut

1.2. NOMENCLATURA fracționată a rambursării unui împrumut

Terminologia utilizată este următoarea:

C 0: Cantitatea împrumutului, n: numărul de plăți care trebuie efectuate în perioada în care rămâne contractate datoriile.
I: rata efectivă a dobânzii convenită (costul de finanțare).
A k: termen de amortizare la sfârșitul perioadei k, plata totală făcută de către debitor în fiecare scadență (lunar, trimestrial, …).

un k = I k + A k

Am k perioade purtătoare de interes, se sumă scopul de a compensa creditorul pentru perioada corespunzătoare.
La k: Taxa pentru perioada de amortizare k, rambursarea sumei datoriilor pentru fiecare scadență. C K: de capital restante la data k. De asemenea, numit de capital de viață, balanța de funcționare sau a unei rezerve matematice.
M k: Total amortizat la sfârșitul perioadei k Capital.

Table data is missing or you forget to save data.

1.3. PREZENTARE

 1. Dobânda pe fiecare perioadă a unui împrumut se calculează pe principalul restant la începutul perioadei. Am k = C k-1 xi
 2. Parametrul care plateste direct pentru capital este rata de amortizare (A), și indirect termenul de amortizare a unui împrumut.
 3. Amortizarea capitalului este întotdeauna suma aritmetică a rambursării. C 0 = A 1 + A 2 + … + A n
 4. Suma totală este suma aritmetică a sumelor de amortizare rămasă să fie amortizată. C o = A k + 1 + A K + 2 + … + A n

Deși, de asemenea, s-a obținut prin diferența dintre suma unui împrumut și totalul amortizat până atunci.

C k = C 0 – (A 1 + A 1 + … + A k) = C 0 – m K

Cu toate acestea, în ciuda simplității sistemelor menționate anterior, implică de cele mai multe ori divizarea termeniilor de rambursare a datoriilor amortizative împreună cu alocarea unui mod de a plăti dobânda acumulată pe acea perioada și anula o parte a unui împrumut restant.

În aceste cazuri este util să colectăm într-un proces de amortizare, reflectând în mod clar și concis valoarea cu luarea în considerare a principalelor variabile în diferitele scadențe ale operațiunii.

Numele va fi cea a unui tabel de amortizare a unui împrumut, și va reflecta valorile termenilor de amortizare (k), ratele dobânzilor (I k) și a ratelor de rambursare (A k) pentru fiecare dintre perioadele unui împrumut precum și a sumelor restante principale (C k) și (m capitalizare k) menționate fiecare perioadă a respectivului împrumut.

Imaginea rezultată este:

PerioadeTermen de amortizareDobândaRata de amortizareTotal amortizatCapital
0
1C 0
2unuAm 1 = C 0 xi 1O 1 = a 1 – I 1M 1 = A 1C 1 = C 0 – A 1
douăI 2 = C 1 xi 2A 2 = a 2 – I 2m 2 = A 1 + A 2C 2 = C 0 – A 1 – A 2
n

EXEMPLUL 1

Construi caseta de rambursare a unui împrumut:

 • Suma: 30.000 de Lei.
 • Rambursarea plăților principale datorate în trei cantități anuale egale.
 • Rata anuală a dobânzii de 10%.

Grafic, schema de plată operațiunii este:

schema de plată a unui imprumut

 

Tabel de amortizare:

(5)(4)(1)(2)(3)
ANITermen de amortizareDobândaRata de amortizareTotal amortizatCapital
0
113.000,003.000,0010.000,0010.000,0030.000,00
212.000,002.000,0010.000,0020.000,0020.000,00
311.000,001.000,0010.000,0030.000,0010.000,00
Total36.000,006.000,0030.000,00


Descrierea pașilor pentru a construi caseta:

(1) cota de amortizare se calculează prin împărțirea în rate egale un împrumut.
(2) totalul amortizat se calculează prin sume parțiale ale rambursării practicate până în prezent.
(3) se obține datoria restantă scăderea capitalului la începutul fiecărei perioade amortizare, sau, valoarea respectivului împrumut (C0) este scăzut din totalul amortizat (2) deja acumulat.
(4) Ratele dobânzii sunt calculate la începutul fiecărei perioade (3) de capital.
(5) La sfârșitul amortizativ al fiecărei perioade din împrumut este suma coloanelor (1) și (4).

Lasă un răspuns